Piątek , 24 Wrzesień 2021

Masz instalację fotowoltaiczną, piec lub na przykład kominek? Od 1 lipca trzeba to zgłosić w urzędzie. Inaczej mandat 500 zł

   16.06.2021
Od 1 lipca 2021 na miliony Polaków zostanie nałożony nowy obowiązek. Trzeba będzie w urzędach zgłaszać to, czym ogrzewamy swoje domy i mieszkania. Zgłosić trzeba będzie chociażby użytkowaną instalację fotowoltaiczną. Właściciele i zarządcy budynków, którzy zapomną o przekazaniu informacji odpowiednim urzędom, mogą zostać obciążeni mandatem do 500 zł, a w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu grzywną nawet do 5 tys. zł.
Od 1 lipca posiadacze fotowoltaiki, kominków i innego typu urządzeń do ogrzewania będą musieli zgłosić ten fakt w urzędzie

Uciążliwy obowiązek rejestrowania ogrzewania już od 1 lipca 2021

Wszyscy właściciele i zarządcy, którzy posiadają w swoim domu urządzenie grzewcze, będą musieli składać deklarację do nowej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Nowa baza danych ma pomóc w stworzeniu dokładnej mapy emisji zanieczyszczeń, co ma w przyszłości pomóc lokalnym władzom w walce ze smogiem i innymi zanieczyszczeniami.

Katalog urządzeń, które będzie należało zgłosić jest bardzo szeroki i obejmuje:

  • instalacje fotowoltaiczne,
  • kominki,
  • tzw. kozy,
  • piece,
  • kuchenki węglowe,
  • kotły i grzejniki gazowe,
  • kotły na paliwa stałe,
  • pompy ciepła,
  • kolektory słoneczne,
  • ogrzewanie elektryczne.

Kto dokładnie i jak musi wysłać deklarację?

Według informacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Ze składania deklaracji zwolnieni będą mieszkańcy budynków wielorodzinnych, które posiadają wspólną dla kilku lokali instalację grzewczą CO (lub innego typu) – w takiej sytuacji zrobi to za nich zarządca całej nieruchomości, np. spółdzielnia mieszkaniowa. Jednak w sytuacji, gdy w mieszkaniu mamy np. indywidualny kominek, lub elektryczną grzewczą instalację podłogową właściciel mieszkania będzie musiał złożyć deklarację osobiście.

Będą trzy drogi składania takich deklaracji: elektroniczna, przez system profili zaufanych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, listowna lub osobista w lokalnym urzędzie gminy/dzielnicy, na terenie którego znajduje się nieruchomość.

Deklaracje dot. ogrzewania

Jaki jest termin składania deklaracji?

W przypadku istniejących budynków, właściciele lub zarządcy będą mieli – począwszy od startu rejestru 1 lipca 2021 aż 12 miesięcy na złożenie deklaracji. Inaczej sprawa wygląda w przypadku nowo oddanych budynków – tu termin wynosi 14 dni od momentu uruchomienia nowego źródła ciepłą lub spalania paliw.

Urzędnicy także mają określony czas na wprowadzenie naszych danych do systemu. W przypadku budynków, które powstały przed 1 lipca 2021 r. urzędnik ma na wprowadzenie danych do bazy danych 6 miesięcy, w przypadku kiedy deklaracja dotyczyć będzie budynku, który powstanie po 1 lipca 2021 r. będzie to 30 dni.

Czy będą kary za niezłożenie deklaracji?

Tak. W sytuacji gdy właściciel lub zarządca nieruchomości nie złoży wymaganej deklaracji w terminie, będzie go można ukarać mandatem w wysokości 500 zł. Jeśli jednak sprawa trafi do sądu, na przykład przy uporczywym uchylaniu się od nowego obowiązku, grzywna może wynieść nawet 5 tys. złotych.

Co ciekawe nie przewidziano kar za podanie błędnych informacji – jeśli w przyszłości jakakolwiek kontrola wykaże, że np. mylnie podaliśmy klasę posiadanego kotła, dane zostaną zaktualizowane w systemie. Najważniejsze jest zatem złożenie samej deklaracji.

Szczegółowe informacje na temat nadchodzących zmian można znaleźć na stronach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, witryna przez którą będzie można składać deklaracje, zostanie uruchomiona 1 lipca.

Źródło: GUNB

 

KOMENTARZE (0) SKOMENTUJ ZOBACZ WSZYSTKIE

Najczęściej czytane