Środa , 23 Czerwiec 2021

Skróty klawiaturowe na komputerach Apple - przewodnik

   19.01.2021
Przesiadka z komputera z Windows na sprzęt z systemem macOS, czyli na iMaca lub Macbooka niże być dość trudna, zwłaszcza dla osób, które nigdy nie korzystały z komputerów Apple. Dzieje się tak za sprawą innej filozofii systemu, ale też podstawowych rzeczy, takich jak układ klawiatury czy nazwy klawiszy. Nieco inne są też przydatne w codziennej pracy kombinacje funkcyjne. W tym tekście je przybliżymy.
Komputery Mac mają swój własny zestaw przydatnych skrótów klawiaturowych

Różnice między klawiaturami Windows i Apple

Oba systemy operacyjne używane na komputerach PC i Mac znacznie się od siebie różnią. Odmienny jest sposób nawigacji, inaczej rozplanowano menu i sam sposób korzystania z komputera. Na Macach nie znajdziemy „Menu Start”. Inaczej wreszcie nazywają się podstawowe klawisze na klawiaturze, niektórych przycisków w ogóle tam nie znajdziemy. I tak:

Na komputerach Mac nie znajdziemy klawisza Alt. Jest za to klawisz Option (pełniący podobne funkcje), ale uwaga, nie znajduje się on bezpośrednio przy Spacji, jak jesteśmy przyzwyczajeni z Windowsa, ale o jeden klawisz dalej. Jest to chyba najbardziej doskwierająca zmiana przy przesiadce na sprzęt Apple, bo bardzo trudno się do niej przyzwyczaić, gdy chcemy korzystać z polskich znaków. Na szczęście w menu klawiatury w ustawieniach systemu można zamienić działanie klawiszy Option i Command z lewej strony, co pozwala przynajmniej tymczasowo wrcić do schematu znanego z Windows.

Klawisz Command to z kolei zamiennik przycisku Ctrl i częściowo Win. Pełni podobne funkcje, ale na klawiaturach Apple jest umieszczony po obu stronach Spacji.

Klawisz Control pełni z kolei rolę dodatkowego przycisku wywołującego funkcje ze skrótów klawiaturowych. Dotyczą one przede wszystkim ustawień i działań systemu.

Klawisz Enter (na niektórych klawiaturach oznaczony jako Return) na Macach pełni inną funkcję niż w Windows. Po zaznaczeniu pliku wskaźnikiem myszy i naciśnięciu tego klawisza możemy bowiem zmienić nazwę owego pliku.

Na krótkich klawiaturach Apple (bez części numerycznej), które są standardowo dostępne z nowymi iMacami i laptopami MacBook nie znajdziemy przycisków Home, End, Page Up oraz Page Down. Ich zadania wykonują skróty klawiaturowe klawisza funkcyjnego Fn ze Strzałkami w lewo, w prawo, w górę i w dół.

Do wielu klawiszy na klawiaturach Apple przypisane są specjalne symbole i funkcje, takie jak jasność wyświetlacza, jasność podświetlenia klawiatury , funkcja Mission Control, wysuwanie płyty z napędu i inne. Jeśli te funkcje nie są dostępne na klawiaturze, niektóre z nich można odtworzyć, określając własne skróty klawiszowe, które można ukryć pod klawiszami funkcyjnymi F1, F2 itd.

Wycinanie, kopiowanie, wklejanie

 • Command+X: wycina zaznaczoną rzecz i kopiuje ją do schowka.
 • Command+C: kopiuje zaznaczoną rzecz do schowka. Działa też na plikach w Finderze.
 • Command+V: wkleja zawartość schowka w bieżącym dokumencie lub aplikacji. Działa też na plikach w Finderze.
 • Command+Z: cofa ostatnią wykonaną czynność. Następnie możesz nacisnąć klawisze Command+Shift+Z, aby przywrócić cofniętą czynność (anulować cofnięcie).
 • Command+A: zaznacza wszystkie rzeczy.
 • Command+F: znajduje rzeczy w dokumencie lub otwiera okno Znajdź.
 • Command+G: znajduje kolejne wystąpienie (jeśli istnieje) wcześniej znalezionej rzeczy. Aby przejść do poprzedniego wystąpienia, naciśnij klawisze Command+Shift+G.
 • Command+H: ukrywa okna aplikacji wyświetlanej na pierwszym planie. Aby wyświetlić aplikację z pierwszego planu i ukryć wszystkie pozostałe, naciśnij klawisze Option+Command+H.
 • Command+M: minimalizuje okno z pierwszego planu do Docka. Aby zminimalizować wszystkie okna aplikacji wyświetlanej na pierwszym planie, naciśnij klawisze Option+Command+M.
 • Command+O: otwiera zaznaczoną rzecz albo okno umożliwiające wybranie pliku do otwarcia.
 • Command+P: drukuje bieżący dokument.
 • Command+S: zachowuje bieżący dokument.
 • Command+T: otwiera nową kartę.
 • Command+W: zamyka okno wyświetlane na pierwszym planie. Aby zamknąć wszystkie okna aplikacji, naciśnij klawisze Option+Command+W.
 • Option+Command+Esc: wymusza zamknięcie aplikacji.
 • Command+spacja: pokazuje lub ukrywa pole wyszukiwania funkcji Spotlight. Aby przeprowadzić wyszukiwanie przy użyciu funkcji Spotlight w oknie Findera, naciśnij klawisze Command+Option+spacja.
 • Control+Command+spacja: wyświetla okno Podgląd znaków, w którym można wybierać ikony emoji i inne symbole.
 • Control+Command+F: wyświetla aplikację na pełnym ekranie, jeśli aplikacja obsługuje taką funkcję.
 • Spacja: wyświetla funkcję szybkiego podglądu, pozwalającą wyświetlić podgląd zaznaczonej rzeczy.
 • Command+Tab: przechodzi do ostatnio używanej otwartej aplikacji.
 • Shift-Command-5: w systemie macOS Mojave lub nowszym robi zrzut lub nagranie ekranu. Zrzut ekranu można też zrobić za pomocą kombinacji klawiszy Shift+Command+3 lub Shift+Command+4.
 • Shift+Command+N: tworzy nowy folder w Finderze.
 • Command+przecinek (,): otwiera preferencje aplikacji wyświetlonej na pierwszym planie.

Skróty trybu uśpienia, wylogowania i wyłączania komputera

W przypadku niektórych z tych skrótów konieczne może być naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy przez dłuższą chwilę. Domyślnie ma to zapobiegać przypadkowemu użyciu kombinacji.

 • Option+Command+przycisk zasilania lub Option+Command+wysuń nośnik (Media Eject): wprowadza komputer Mac w tryb uśpienia.
 • Control+Shift+przycisk zasilania lub Control+Shift+wysuń nośnik (Media Eject): wprowadza wyświetlacze w tryb uśpienia.
 • Control+Shift+przycisk zasilania lub Control+wysuń nośnik (Media Eject) : powoduje wyświetlenie okna umożliwiającego ponowne uruchomienie, uśpienie lub wyłączenie komputera.
 • Control+Command+przycisk zasilania: wymusza ponowne uruchomienie komputera Mac bez monitowania, czy zachować otwarte lub niezachowane dokumenty.
 • Control+Command+wysuń nośnik (Media Eject): zamyka wszystkie aplikacje i uruchamia ponownie komputer Mac. Jeśli w jakichkolwiek otwartych dokumentach są niezachowane zmiany, zostanie wyświetlone zapytanie, czy należy je zachować.
 • Control+Option+Command+przycisk zasilania lub Control+Option+Command+wysuń nośnik (Media Eject): zamyka wszystkie aplikacje i wyłącza komputer Mac. Jeśli w jakichkolwiek otwartych dokumentach są niezachowane zmiany, zostanie wyświetlone zapytanie, czy chcesz je zachować.
 • Control+Command+Q: natychmiast blokuje ekran.
 • Shift+Command+Q: wylogowuje z konta użytkownika systemu macOS. Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie. Aby wylogować się natychmiast bez potwierdzania, naciśnij kombinację Option+Shift+Command+Q.

Skróty systemowe

 • Command+D: duplikuje zaznaczone pliki.
 • Command+E: wysuwa zaznaczony dysk lub wolumin.
 • Command+F: rozpoczyna wyszukiwanie Spotlight w oknie Findera.
 • Command+I: wyświetla okno Informacje dla zaznaczonego pliku.
 • Command+R: (1) gdy w Finderze wybrany jest skrót: pokazuje oryginalny plik dla wybranego skrótu. (2) W niektórych aplikacjach, takich jak Kalendarz lub Safari, odświeża lub wczytuje ponownie stronę. (3) W preferencjach Uaktualnienia oprogramowania sprawdza ponownie uaktualnienia oprogramowania.
 • Shift+Command+C: otwiera okno Komputer.
 • Shift+Command+D: otwiera folder biurka.
 • Shift+Command+F: otwiera okno Ostatnie wyświetlające wszystkie ostatnio wyświetlone lub zmienione pliki.
 • Shift+Command+G: otwiera okno Idź do folderu.
 • Shift+Command+H: otwiera folder domowy bieżącego konta użytkownika systemu macOS.
 • Shift+Command+I: otwiera folder usługi iCloud Drive.
 • Shift+Command+K: otwiera okno Sieć.
 • Option+Command+L: otwiera folder Pobrane rzeczy.
 • Shift+Command+N: tworzy nowy folder.
 • Shift+Command+O: otwiera folder Dokumenty.
 • Shift+Command+P: pokazuje lub ukrywa panel podglądu w oknach Findera.
 • Shift+Command+R: otwiera okno funkcji AirDrop.
 • Shift+Command+T: pokazuje lub ukrywa pasek z kartami w oknach Findera.
 • Control+Shift+Command+T: dodaje wybraną rzecz Findera do Docka (system OS X Mavericks lub nowszy).
 • Shift+Command+U: otwiera folder Narzędzia.
 • Shift+Command+D: wyświetla lub ukrywa Dock.
 • Control+Command+T: dodaje zaznaczoną rzecz do paska bocznego (system OS X Mavericks lub nowszy).
 • Option+Command+P: pokazuje lub ukrywa pasek ścieżki w oknach Findera.
 • Option+Command+S: pokazuje lub ukrywa pasek boczny w oknach Findera.
 • Command+ukośnik (/): pokazuje lub ukrywa pasek stanu w oknach Findera.
 • Command+J: pokazuje opcje widoku.
 • Command+K: otwiera okno Połącz z serwerem.
 • Control+Command+A: tworzy skrót do zaznaczonej rzeczy.
 • Command+N: otwiera nowe okno Findera.
 • Option+Command+N: tworzy nowy folder inteligentny.
 • Command+T: pokazuje lub ukrywa pasek z kartami, jeśli w bieżącym oknie Findera jest otwarta tylko jedna karta.
 • Option+Command+T: pokazuje lub ukrywa pasek narzędzi, jeśli w bieżącym oknie Findera jest otwarta tylko jedna karta.
 • Option+Command+V: przenosi pliki znajdujące się w schowku z ich oryginalnej lokalizacji do bieżącej lokalizacji.
 • Command+Y: wyświetla w funkcji Szybki przegląd podgląd zaznaczonych plików.
 • Option+Command+Y: wyświetla w funkcji Szybki przegląd pokaz slajdów zaznaczonych plików.
 • Command+1: wyświetla rzeczy w oknie Findera w postaci ikon.
 • Command+2: wyświetla rzeczy w oknie Findera na liście.
 • Command+3: wyświetla rzeczy w oknie Findera w postaci kolumn.
 • Command+4: wyświetla rzeczy w oknie Findera w postaci galerii.
 • Command+lewy nawias ([): powoduje przejście do poprzedniego folderu.
 • Command+prawy nawias (]): powoduje przejście do następnego folderu.
 • Command+lewy nawias ([): otwiera folder, w którym znajduje się bieżący folder.
 • Command+strzałka w górę: otwiera w nowym oknie folder, w którym znajduje się bieżący folder.
 • Command+strzałka w dół: otwiera zaznaczoną rzecz.
 • Strzałka w prawo: otwiera zaznaczony folder. Ten skrót działa tylko w widoku listy.
 • Strzałka w lewo: zamyka zaznaczony folder. Ten skrót działa tylko w widoku listy.
 • Command+Delete: przenosi zaznaczoną rzecz do Kosza.
 • Shift+Command+Delete: opróżnia Kosz.
 • Option+Shift+Command+Delete: opróżnia Kosz bez wyświetlania okna potwierdzenia.
 • Command+zmniejszenie jasności: włącza lub wyłącza tryb klonowania ekranu, gdy do komputera Mac jest podłączony więcej niż jeden wyświetlacz.
 • Option+zwiększenie jasności: otwiera preferencje monitorów. Ten skrót działa też z klawiszem zmniejszania jasności.
 • Control+zwiększenie jasności lub Control+zmniejszenie jasności: zmienia jasność wyświetlacza zewnętrznego, jeśli wyświetlacz obsługuje tę funkcję.
 • Option+Shift+zwiększenie jasności lub Option+Shift+zmniejszenie jasności: stopniowo dostosowuje jasność wyświetlacza. Dodaj do tego skrótu klawisz Control, aby dostosować wyświetlacz zewnętrzny, jeśli wyświetlacz obsługuje tę funkcję.
 • Option+Mission Control: otwiera preferencje widoku Mission Control.
 • Command+Mission Control: pokazuje biurko.
 • Control+strzałka w dół: pokazuje wszystkie okna aplikacji wyświetlonej na pierwszym planie.
 • Option+zwiększ głośność: otwiera preferencje dźwięku. Ten skrót działa też z klawiszem zmniejszania głośności.
 • Option+Shift+zwiększ głośność lub Option+Shift+zmniejsz głośność: stopniowo dostosowuje poziom dźwięku.
 • Option+zwiększ jasność klawiatury: otwiera preferencje klawiatury. Ten skrót działa też z klawiszem podświetlania klawiatury.
 • Option+Shift+zwiększ jasność klawiatury lub Option+Shift+zmniejsz jasność klawiatury: stopniowo dostosowuje jasność podświetlenia klawiatury.
 • Przycisk Option podczas podwójnego kliknięcia: otwiera folder w osobnym oknie i zamyka bieżące okno.
 • Przycisk Command podczas podwójnego kliknięcia: otwiera folder w osobnej karcie lub osobnym oknie.
 • Przycisk Command podczas przeciągania na inny wolumin: przenosi (zamiast kopiować) przeciągniętą rzecz na inny wolumin lub do innej lokalizacji.
 • Przycisk Option podczas przeciągania: kopiuje przeciąganą rzecz. Wygląd wskaźnika zmienia się podczas przeciągania.
 • Opcja+Command podczas przeciągania: tworzy skrót do przeciąganej rzeczy. Wygląd wskaźnika zmienia się podczas przeciągania.
 • Klawisz Opcja+kliknięcie trójkąta rozwijania: otwiera wszystkie foldery znajdujące się w zaznaczonym folderze. Ten skrót działa tylko w widoku listy.
 • Klawisz Command+kliknięcie nazwy okna: wyświetla foldery zawierające bieżący folder.

Klawiatura Mac

Klawiatury Apple mają klawisze o innych nazwach i funkcjach niż te windowsowe

Skróty w dokumentach

Działanie tych skrótów może się różnić w zależności od typu otwartej aplikacji.

 • Command+B: pogrubia zaznaczony tekst lub włącza/wyłącza pogrubienie.
 • Command+I: stosuje kursywę do zaznaczonego tekstu lub włącza/wyłącza kursywę.
 • Command+K: dodaje łącze do strony internetowej.
 • Command+U: podkreśla zaznaczony tekst lub włącza/wyłącza podkreślenie.
 • Command+T: wyświetla lub ukrywa okno Czcionki.
 • Command+D: wybiera folder Biurko w oknach Otwórz i Zachowaj.
 • Control+Command+D: wyświetla lub ukrywa definicję zaznaczonego wyrazu.
 • Shift+Command+dwukropek (:): wyświetla okno Pisownia i gramatyka.
 • Command+średnik (;): znajduje błędnie napisane wyrazy w dokumencie.
 • Option+Delete: usuwa wyraz z lewej strony punktu wstawiania.
 • Control+H: usuwa znak z lewej strony punktu wstawiania. Podobnie działa naciśnięcie klawisza Delete.
 • Control+D: usuwa znak z prawej strony punktu wstawiania. Tak samo działa naciśnięcie klawiszy Fn+Delete.
 • Fn+Delete: usuwa znak z prawej strony punktu wstawiania (użyteczne w przypadku klawiatur bez klawisza Delete). Tak samo działa naciśnięcie klawiszy Control+D.
 • Control+K: usuwa tekst między punktem wstawiania i końcem wiersza lub akapitu.
 • Fn+strzałka w górę: przewija okno o jedną stronę w górę (tak jak klawisz Page Up).
 • Fn+strzałka w dół: przewija okno o jedną stronę w dół (tak jak klawisz Page Down).
 • Fn+strzałka w lewo: powoduje przejście do początku dokumentu (tak jak klawisz Home).
 • Fn+strzałka w prawo: powoduje przejście do końca dokumentu (tak jak klawisz End).
 • Command+strzałka w górę: przenosi punkt wstawiania na początek dokumentu.
 • Command+strzałka w dół: przenosi punkt wstawiania na koniec dokumentu.
 • Command+strzałka w lewo: przenosi punkt wstawiania na początek bieżącego wiersza.
 • Command+strzałka w prawo: przenosi punkt wstawiania na koniec bieżącego wiersza.
 • Option+strzałka w lewo: przenosi punkt wstawiania na początek poprzedniego wyrazu.
 • Option+strzałka w prawo: przenosi punkt wstawiania na koniec następnego wyrazu.
 • Shift+Command+strzałka w górę: zaznacza tekst między punktem wstawiania i początkiem dokumentu.
 • Shift+Command+strzałka w dół: zaznacza tekst między punktem wstawiania i końcem dokumentu.
 • Shift+Command+strzałka w lewo: zaznacza tekst między punktem wstawiania i początkiem bieżącego wiersza.
 • Shift+Command+strzałka w prawo: zaznacza tekst między punktem wstawiania i końcem bieżącego wiersza.
 • Shift+strzałka w górę: rozszerza zaznaczenie tekstu do znaku znajdującego się bezpośrednio nad punktem wstawiania (w wierszu powyżej).
 • Shift+strzałka w dół: rozszerza zaznaczenie tekstu do znaku znajdującego się bezpośrednio pod punktem wstawiania (w wierszu poniżej).
 • Shift+strzałka w lewo: rozszerza zaznaczenie tekstu o jeden znak w lewo.
 • Shift+strzałka w prawo: rozszerza zaznaczenie tekstu o jeden znak w prawo.
 • Option+Shift+strzałka w górę: rozszerza zaznaczenie tekstu do początku bieżącego akapitu, a następnie do początku poprzedniego akapitu po kolejnym naciśnięciu kombinacji klawiszy.
 • Option+Shift+strzałka w dół: rozszerza zaznaczenie tekstu do końca bieżącego akapitu, a następnie do końca następnego akapitu po kolejnym naciśnięciu kombinacji klawiszy.
 • Option+Shift+strzałka w lewo: rozszerza zaznaczenie tekstu do początku bieżącego wyrazu, a następnie do początku poprzedniego wyrazu po kolejnym naciśnięciu kombinacji klawiszy.
 • Option+Shift+strzałka w prawo: rozszerza zaznaczenie tekstu do końca bieżącego wyrazu, a następnie do końca następnego wyrazu po kolejnym naciśnięciu kombinacji klawiszy.
 • Control+A: przechodzi na początek wiersza lub akapitu.
 • Control+E: przechodzi na koniec wiersza lub akapitu.
 • Control+F: przechodzi o jeden znak do przodu.
 • Control+B: przechodzi o jeden znak do tyłu.
 • Control+L: wyśrodkowuje kursor lub zaznaczenie w widocznym obszarze.
 • Control+P: przechodzi o jeden wiersz w górę.
 • Control+N: przechodzi o jeden wiersz w dół.
 • Control+O: dodaje nowy wiersz za punktem wstawiania.
 • Control+T: zamienia miejscami znaki przed i za punktem wstawiania.
 • Command+lewy nawias klamrowy ({): wyrównuje tekst do lewej.
 • Command+prawy nawias klamrowy (}): wyrównuje tekst do prawej.
 • Shift+Command+kreska pionowa (|): wyśrodkowuje tekst.
 • Option+Command+F: powoduje przejście do pola wyszukiwania.
 • Option+Command+T: pokazuje lub ukrywa pasek narzędzi w aplikacji.
 • Option+Command+C: kopiuje ustawienia formatowania (styl) zaznaczonej rzeczy do schowka.
 • Option+Command+V: stosuje (wkleja) skopiowany styl do zaznaczonej rzeczy.
 • Option+Shift+Command+V: wkleja rzecz i stosuje w niej ustawienia formatowania sąsiadującej treści.
 • Option+Command+I: wyświetla lub ukrywa okno Inspektora.
 • Shift+Command+P: wyświetla okno Układ strony, umożliwiające dostosowanie ustawień dokumentu.
 • Shift+Command+S: wyświetla okno dialogowe Zachowaj jako lub duplikuje bieżący dokument.
 • Shift+Command+znak minus (-): zmniejsza rozmiar zaznaczonej rzeczy.
 • Shift+Command+znak plus (+): zwiększa rozmiar zaznaczonej rzeczy. Tak samo działa kombinacja Command+znak równości (=).
 • Shift+Command+Znak zapytania (?): otwiera menu Pomoc.

Tomasz Sławiński

 

To też Cię zainteresuje

KOMENTARZE (0) SKOMENTUJ ZOBACZ WSZYSTKIE

Najczęściej czytane